Über uns

Česká školka a škola  nejsou školou v pravém slova smyslu, ale pravidelným setkáním česky mluvících dětí v Hamburku. Děti ve věku od 3 let většinou ze smíšených česko-německých rodin tu mají možnost dvakrát měsíčně se setkat se svými vrstevníky, zazpívat si české písničky, poslechnout si příběhy a pohádky v češtině a pohrát si. Starší děti zde mají možnost pocvičit se pod vedením rodilých Češek ve čtení a v psaní. Se zkušenou  pedagožkou také podnikají zajímavé přírodovědné experimenty  a zábavnou formou si tak rozšiřují  své dovednosti v češtině.

 „Školka“ je otevřená a česky mluvící děti jsou vítány.

 A co ještě děláme? Slavíme spolu velikonoce, v létě se  na závěr školního roku scházíme v české části hamburského  přístavu na grilování, chodíme na pěší výlet,  spolu  s DEUCZE pořádáme literární večírky a kulinářské večery pro rodiče a v prosinci k nám chodí Mikuláš i s čertem… Přidejte se k nám a přispějte k obohacení našeho programu vlastními nápady !

 

Der tschechische Kindergarten und die tschechische Schule sind kein Schulinstitut im eigentlichenSinne, sondern vielmehr eine Art regelmäßiges Treffen tschechisch sprachiger Kinder aus dem RaumHamburg. Die Kinder im Alter ab 3 Jahren kommen überwiegend aus gemischten deutsch- tschechischen Partnerschaften und haben hier die Möglichkeit, sich zweimal im Monat mit gleichaltrigen zu treffen, tschechische Lieder zu singen, tschechische Geschichten zu hören und zu spielen. Die älteren Kinder können sich hier unter Anleitung von Muttersprachlern im Lesen und Schreiben auf Tschechisch üben. Mit einer erfahrenen Pädagogin machen sie ebenfalls interessante naturwissenschaftliche Experimente und erweitern so  ihre Fertigkeiten auf Tschechisch in  unterhaltsamer Form.

Der Kindergarten ist offen angelegt. Tschechisch sprechende Kinder sind jederzeit willkommen.

Und was machen wir noch? Wir feiern gemeinsam das Osterfest, im Sommer treffen wir uns zum Abschluss des Schuljahres auf dem tschechischen Gebiet im Hamburger Hafen zu einem Grillfest, wir machen einen Wanderausflug, zusammen mit dem Verein  DEUCZE veranstalten wir Literaturabende und kulinarische Treffen für die Eltern und im Dezember besucht uns der Nikolaus. Mit dem Teufel zusammen… Kommt zu uns und bringt Eure Ideen zur Bereicherung unseres Programmes mit !